IX Bałtycki Festiwal Nauki

KNDG podczas IX Bałtyckiego Festiwalu Nauki zorganizowało dwie imprezy, których tematem przewodnim była Energetyka Odnawialna w Polsce. Obie imprezy odbyły się w dniu 27.05.2011 r. w gmachu Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii w Gdańsku Oliwie ul. Bażyńskiego 4 w godz. 10.00-15.00.

W organizacji obu imprez wzięło udział 6 doktorantów z Instytutu Geografii UG: mgr Delia Bar-Kołelis, mgr Tadeusz Bocheński, mgr Łukasz Dopierała, mgr Bogusław Gosz, mgr Katarzyna Lange, mgr Tomasz Wiskulski. Opiekunem naukowym ze strony uniwersytetu był prof. UG dr hab. Jan Wendt.

Wybrane aspekty rozwoju energetyki odnawialnej oraz energooszczędności (wystawa)

Wystawa składała się z 6 posterów omawiających wybrane zagadnienia dotyczące energetyki. Wystawę otworzył prezes Koła Naukowego Doktorantów Geografów, a następnie autorzy zaprezentowali przygotowane przez siebie postery. Po otwarciu wystawy w auli S209 odbyła się prezentacja energooszczędnych systemów oświetleniowych przy użyciu LED, którą przedstawiła mgr Delia Bar-Kołelis. Prezentacja cieszyła się zainteresowaniem około 40 osób. Środki na zorganizowanie wystawy pochodziły z Uniwersytetu Gdańskiego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz środków Instytutu Geografii.

Perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej na Pomorzu (wykład i warsztaty)

W seminarium wzięło udział 35 osób w tym 29 uczniów wraz z nauczycielami z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Conradinum w Gdańsku oraz studenci. Seminarium poprowadził mgr Bogusław Gosz. Referat pt. "Energetyka wiatrowa na polskich obszarach morskich" wygłosił mgr Tadeusz Bocheński z Katedry Geografii Rozwoju Regionalnego w Instytucie Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Poruszana tematyka wzbudziła zainteresowanie słuchaczy, którzy aktywnie wzięli udział w dyskusji. Następnie mgr Bogusław Gosz poprowadził konkurs, którego zasady opierały się o grę w bingo. Tematyka konkursu dotyczyła energetyki ze źródeł odnawialnych. Konkurs wzbudził wśród uczestników duże emocje. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe. Środki na organizację seminarium pochodziły z Uniwersytetu Gdańskiego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.