O nas

"Celem działalności Koła jest rozwijanie zainteresowań naukowych doktorantów dotyczących szeroko rozumianej wiedzy geograficznej oraz integracja środowiska młodych trójmiejskich geografów."

(rozdz. II art. 5 statutu KNDG UG)

W październiku 2010 r. zrodził się pomysł stworzenia nowej organizacji zrzeszającej doktorantów geografii, gdyż istniejące Studenckie Koło Naukowe Geografów nie odpowiadało naszym potrzebom. Niedługo później dnia 8 listopada 2010 r. odbyło się zebranie założycielskie, na którym przyjęty został projekt statutu, zaś w dniu 5 stycznia 2011 r. Koło zostało zarejestrowane przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego (Ldz. R 420/679/2010). W 2011 r. Koło liczyło już kilkunastu członków. Zakres działalności koła obejmuje:

  • usprawnienie przepływu informacji między doktorantami geografii Uniwersytetu Gdańskiego;

  • organizację konferencji naukowych o tematyce geograficznej na Uniwersytecie Gdańskim umożliwiających wymianę doświadczeń i prezentację wyników swoich badań przez młodych naukowców z polski i zagranicy w zakresie geografii i nauk pokrewnych;

  • organizację zagranicznych wyjazdów naukowo-poznawczych;

  • współpracę z innymi podobnymi organizacjami oraz jednostkami naukowymi w kraju i zagranicą.

  • Statut KNDG UG - do pobrania (plik w formacie PDF)

Władze Koła

Opiekun naukowy: dr Lucyna Przybylska (Zakład Gospodarki Przestrzennej)

Skład Zarządu w kadencji 2010-2012:

  • prezes: mgr Tadeusz Bocheński (III rok SD)

  • sekretarz: mgr Łukasz Dopierała (III rok SD)

  • skarbnik: mgr Delia Bar-Kołelis (III rok SD)

Członkostwo

Zgodnie z pkt. 1. Art. 7 rozdz. III Statutu Koła oraz uchwałą Zarządu Koła nr 5/2011 członkiem Koła może zostać każdy doktorant Uniwersytetu Gdańskiego (szczególnie z zakresu nauk o Ziemi i nauk ekonomicznych), który nie jest jednocześnie studentem studiów I lub II stopnia prowadzonych na wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Aby uzyskać statut członka należy wypełnić deklarację członkowską i złożyć na piśmie do członka Zarządu Koła, a następnie uzyskać akceptację Zarządu.

deklaracja członkowska - do pobrania (plik MS Word 97-2003)